บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด

เป็นบริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายฉนวนใยแก้วกันความร้อน และดูดซับเสียง ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทยโดยมีคนไทยถือหุ้น ร่วมกับผู้ถือหุ้นอื่นๆ จากต่างประเทศอีก และบริหารงานโดยคนไทยทั้งสิ้น

ผลิตภัณฑ์ “ ฉนวนใยแก้วไมโครไฟเบอร์ “ ของบริษัทฯ มีการพัฒนาด้านกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศว่า สินค้าไมโครไฟเบอร์ รักษาคุณภาพที่ดีตลอดมา จนได้รับเครื่องหมาย มอก. แสดงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2529 เป็นต้นมา

NEWS


Products