ประวัติบริษัท

บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย ฉนวนใยแก้ว กันความร้อนและดูดซับเสียงได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนแห่งประเทศ ไทยโดยมีคนไทยถือหุ้น 51% ร่วมกับผู้ถือหุ้นต่างประเทศอื่นๆ อีก 49% และบริหารงานโดยคนไทยทั้งสิ้น บริษัทเริ่มดำเนินกิจการโดยสร้างโรงงานขึ้นที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างปี พ.ศ. 2519 - 2520 เริ่มทำการผลิตสินค้าได้ในปี พ.ศ. 2521

นับเป็นบริษัทแรกที่บุกเบิกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฉนวนใยแก้วเพื่อการประหยัดพลังงานขึ้นในประเทศไทย เดิมบริษัทฯ ใช้ชื่อว่า บริษัท สยามกลาสวูล จำกัด ด้วยเหตุที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯคือ ฉนวนใยแก้วที่ใช้ชื่อทางการค้าว่า "ไมโครไฟเบอร์"ได้เป็นที่แพร่หลายและยอมรับกันอย่างกว้างขวางจึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ในเดือนธันวาคม 2522

ฉนวนใยแก้ว "ไมโครไฟเบอร์" ได้รับการพัฒนาด้านกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศว่า สินค้าไมโครไฟเบอร์ รักษาคุณภาพที่ดีตลอดมา จนได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2529 เป็นต้นมา และฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลจากต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ฉนวนใยแก้วกันความร้อน และดูดซับเสียง "ไมโครไฟเบอร์" ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยเป็นสมาชิก LEED (Leadership in Energy and Environment Design) จาก U.S. Green Building Council ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลิตภัณฑ์ฉนวนใยแก้วกันความร้อนและดูดซับเสียง "ไมโครไฟเบอร์" ได้มีการพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและปลอดภัยต่อสุขภาพ มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฉนวนใยแก้ว "ไมโครไฟเบอร์" จึงได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเครื่องหมาย ฉลากเขียว (Green Label) และฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยอีกด้วย