วิธีการติดตั้งฉนวนงานฝ้าเพดาน

ฉนวนไมโครไฟเบอร์ เบอร์ 5


วิธีการปูฉนวนที่หนามากกว่า 1 ชั้น
เปิดฝ้าเพดานในบริเวณที่ต้องการปูเพื่อนำฉนวนขึ้นไป
ปูฉนวนไปตามแนวโครงคร่าวฝ้าเพดาน โดยการกลิ้งฉนวนให้เต็มพื้นที่และในแนวต่างๆที่ต้องการ
การปูฉนวนที่มีความหนามากกว่า 1 ชั้น ให้ทำการปูฉนวนโดยการวางซ้อนทับกันแบบก่ออิฐตามภาพ
ส่วนที่ทำการตัดต่อฉนวนหรือรอยฉีกขาดให้ซ่อมแซมด้วยเทปอลูมิเนียมฟอยล์หรือเทปใส
ข้อแนะนำ หากเกิดรอยฉีกขาดให้ซ่อมแซมด้วยเทปอลูมิเนียมฟอยล์
ควรปูฉนวนห่างจากจุดที่มีการติดตั้งดวงไฟประมาณ 3 นิ้ว
ควรหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสกับเนื้อฉนวนโดยตรง ควรสวมถุงมือขณะทำการติดตั้ง
ควรจัดเก็บฉนวนในที่แห้ง

ฉนวนแผ่นฝ้าสำเร็จรูป


นำแผ่นฝ้าสำเร็จรูป ไมโครซิลลิ่ง วางลงในช่องของโครงเคร่าแบบตัวทีที่จัดเตรียมไว้แล้ว
ติดคลิปล็อคที่สันของโครงเคร่าตามรูป ถ้าเป็นขนาด 60 x 60 ซม.ใช้คลิปล็อก 1 ตัวต่อแผ่นหรือขนาด 60 x 120 ซม. ใช้คลิปล็อก 2 ตัวต่อแผ่น
ข้อแนะนำ
ควรระวังไม่ให้เกิดรอนฉีกขาดของฉนวน
ควรหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสกับเนื้อฉนวนโดยตรงควรสวมถุงมือขณะทำการติดตั้ง
ควรจัดเก็บฉนวนในที่แห้ง