Contact with us

ฝ่ายขายและการตลาด

54 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel.: +66 2315 5500 (อัตโนมัติ 11 สาย)
Fax.: +66 2312 4655 (อัตโนมัติ)
Email. sales@microfiber.co.th

ฝ่ายโรงงาน

54 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel.: +66 2315 5500 (อัตโนมัติ 11 สาย)
Fax.: +66 2312 4658, +66 2750 1429
Email. factory@microfiber.co.th

Write a message

[recaptcha]