ฉนวนสำหรับงานทั่วไป

Micro Pin
August 30, 2016
Noizelezz
August 30, 2016

ฉนวนสำหรับงานทั่วไป

109-1
109-2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


MicroFiber เป็นฉนวนใยแก้วชนิดม้วนและแผ่นเนื้อฉนวนใส่สารพิเศษป้องกันน้ำ และ ความชื้น Non Water Absorption ผลิตขึ้นรูปจากโรงงานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม มอก.486. มอก.487 และมาตรฐานสากล ASTM, UL ,NFPA 90A, และBritish Standards เป็นต้น
MicroFiber เป็นฉนวนที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษ โดยฉนวนสามารถป้องกัน การซึมผ่านของน้ำและความชื้นไม้ให้เข้าไปในตัวฉนวนด้วย การใส่สารพิเศษ Non Water Absorption (ซึ่งเป็นลิขสทธิ์ เฉพาะของ ไมโครไฟเบอร์) จึงทำให้ ฉนวนไมโครไฟเบอร์ทุกรุ่นไม่อมน้ำ สร้างความมั่นใจและคงประสิทธิภาพของฉนวนให้ยาวนาน

การใช้งาน


MicroFiber เป็นฉนวนที่ออกแบบสำหรับงานทั่วไปเหมาะสมกับอาคาร สำนักงานโร่างงงาน และระบบส่งลมต่างๆ พร้อมกับช่วยดูดซับเสียงต่างๆ

คุณลักษณะและประโยชน์ในการใช้งาน


    ประหยัดพลังงาน
    MicroFiber มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ มีประสิทธิภาพการด้านทานความร้อนสูง จึงช่วยเก็บกักรักษา     ความเย็นและป้องกันความร้อนได้ดีและมีประสิทธิภาพ ,
    และ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
    ดูดซับเสียง
    MicroFiber เป็นฉนวนที่มีโพรงอากาศจำนวนมากทำหน้าที่ลดทอนพลังงานเสียงและลดการสะท้อนเสียงได้ดี
    ปลอดภัยจากการติดไฟ
    MicroFiber เป็นฉนวนที่ผลิตจากเส้นใยแก้วซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ โดยผ่านมาตรฐานสากล ASTM E84 และ BS 476     Class 0

ตารางคุณสมบัติ


Property Test Method Specification
Thermal conductivity ASTM C 518 16 Kg/m3 24 Kg/m3 32Kg/m3 48 Kg/m3
Btu.in/ft2.h.oF at 75 oF
  0.26 0.24 0.23 0.22
W/m.K at 24 oC
  0.038 0.035 0.033 0.032
Service temperature ASTM C 411 232 oC(450 oF)
Moisture absorption ASTM C 1104 < 1.0% at 49 oC, 95% RH>
Corrosivity ASTM C 665 Does not accelerate
Mold resistance ASTM C 665 No growth
Surfaceburning charteristics ASTM E 84 Flame spread 25      Smoke developed 50