กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัด เข้าร่วมกิจกรรมออกบูทและร่วมงาน Gala Dinner ASA Real Estate Awards 2018

นายศรายุ ศรียุกต์สิริ กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัด รับมอบโล่ห์ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5
February 26, 2018

กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัด เข้าร่วมกิจกรรมออกบูทและร่วมงาน Gala Dinner ASA Real Estate Awards 2018

นางรัตนา เมธาภัทร และนายศรายุ ศรียุกต์สิริ กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัด เข้าร่วมกิจกรรมออกบูทและร่วมงาน Gala Dinner ASA Real Estate Awards 2018 กับทางสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์