นายศรายุ ศรียุกต์สิริ กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัด รับมอบใบรับรองการใช้

นายศรายุ ศรียุกต์สิริ กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัด รับมอบโล่ห์ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5
February 26, 2018
ไมโครไฟเบอร์รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
August 31, 2016

นายศรายุ ศรียุกต์สิริ กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัด รับมอบใบรับรองการใช้

นายศรายุ ศรียุกต์สิริ กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัด รับมอบใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับฉนวน “ไมโครไฟเบอร์” ผู้ผลิตฉนวนใยแก้วกันความร้อน และดูดซับเสียงแห่งแรกของไทย ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และสังคมที่ยั่งยืน โดยมี คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นผู้มอบ เมื่อเร็วๆ นี้