นายศรายุ ศรียุกต์สิริ กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัด รับมอบโล่ห์ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5

กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัด เข้าร่วมกิจกรรมออกบูทและร่วมงาน Gala Dinner ASA Real Estate Awards 2018
February 26, 2018
นายศรายุ ศรียุกต์สิริ กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัด รับมอบใบรับรองการใช้
August 31, 2016

นายศรายุ ศรียุกต์สิริ กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัด รับมอบโล่ห์ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5

นายศรายุ ศรียุกต์สิริ กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัด รับมอบโล่ห์ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สําหรับฉนวน “ไมโครไฟเบอร์” ผู้ผลิตฉนวนใยแก้วกันความร้อน และดูดซับเสียงแห่งแรกของไทย ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานในบ้านและอาคารได้โดยมีนายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน