บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมงานสถาปนิก 2559 Back to Basic

บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัดได้รับการต่ออายุการใช้เครื่องหมาย
August 31, 2016
ไมโครไฟเบอร์ รับฉลากคาร์บอน
August 30, 2016

บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมงานสถาปนิก 2559 Back to Basic

นายทวี ชัยจิรบุญ ประธานกรรมการ บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ได้รับการรับรองการใช้เครื่องหมาย “ฉลากเขียว” จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับฉนวน “ไมโครไฟเบอร์” ผู้ผลิตฉนวนใยแก้วกันความร้อน และดูดซับเสียงแห่งแรกของไทย ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และสังคมที่ยั่งยืน โดยมี นายชัยยง กฤตผลชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็น ผู้มอบ เมื่อเร็ว ๆนี้