ไมโครไฟเบอร์รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

นายศรายุ ศรียุกต์สิริ กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัด รับมอบใบรับรองการใช้
August 31, 2016
บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัดได้รับการต่ออายุการใช้เครื่องหมาย
August 31, 2016

ไมโครไฟเบอร์รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

ไมโครไฟเบอร์รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง นายอภินันท์ วีระสกุลวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัด ได้รับการรับรอง “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สําหรับฉนวน “ไมโครไฟเบอร์” ผู้ผลิตฉนวนใยแก้วกันความร้อน และดูดซับเสียงแห่งแรกของไทย ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานในบ้านและอาคารได้โดยมีนายพรายพล คุ้มทรัพย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน