ไมโครไฟเบอร์ รับฉลากคาร์บอน

บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมงานสถาปนิก 2559 Back to Basic
August 30, 2016
ไมโครไฟเบอร์ รับฉลากเขียว
August 30, 2016

ไมโครไฟเบอร์ รับฉลากคาร์บอน

นางรัตนา เมธาภัทร กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรองการใช้เครื่องหมาย ฉลากลดคาร์บอน จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับฉนวนไมโครไฟเบอร์ ผู้ผลิตฉนวนใยแก้วกันความร้อนและดูดซับเสียงแห่งแรกของไทย ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านขบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดโลกร้อนและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า โดยมีดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้มอบเมื่อเร็วๆ นี้