ไมโครไฟเบอร์ รับฉลากเขียว

ไมโครไฟเบอร์ รับฉลากคาร์บอน
August 30, 2016
Micro Tape
August 30, 2016

ไมโครไฟเบอร์ รับฉลากเขียว

นายทวี ชัยจิรบุญ ประธานกรรมการ บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ได้รับการรับรองการใช้เครื่องหมาย “ฉลากเขียว” จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับฉนวน “ไมโครไฟเบอร์” ผู้ผลิตฉนวนใยแก้วกันความร้อน และดูดซับเสียงแห่งแรกของไทย ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และสังคมที่ยั่งยืน โดยมี นายชัยยง กฤตผลชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็น ผู้มอบ เมื่อเร็ว ๆนี้