Akoustics

Noizelezz
August 30, 2016
Ecotone
August 30, 2016

Akoustics

MicroTone รุ่น Akoustics เป็นแผ่นอะคูสติกบุผนังสำเร็จรูปแบบแผ่นแข็ง พิเศษความหนาแน่นสูง มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับเสียงและลดเสียงก้องภายในห้องหรืออาคารและที่พักอาศัยเหมาะสำหรับห้องประชุม ห้องโฮมเธียร์เตอร์ ห้องคาราโอเกะ ห้องบันทึกเสียง ห้องซ้อมดนตรี โรงภาพยนต์ เป็นต้น

คุณลักษณะและประโยชน์


ค่าการดูดซับเสียงสูง MicroTone รุ่น Akoustics นำไปใช้ตกแต่งภายในได้หลากหลายรูปแบบ ติดตั้งง่ายเพียงยึดด้วยกาวตะปูร่วมกับระบบผนังต่างๆ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


สินค้า ความหนา ความกว้าง ความยาว
Akoustics
25 มม.
0.60 ม.
1.20 ม. 


ขนาดสินค้าพิเศษกรุณาสอบถามบริษัทฯ