Micro Duct Wrap

Noizestop
August 30, 2016
Micro Duct Liner
August 29, 2016

Micro Duct Wrap

69-ductwrap1
69-ductwrap2
69-ductwrap3
69-ductwrap4

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


Micro Duct Wrap เป็นฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียงที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับงานระบบปรับอากาศมีทั้งแบบชนิดม้วนและแผ่น เนื้อฉนวนใส่สารพิเศษ Non Water Absorption ที่ช่วยลดการอมน้ำ ไม่ดูดซับน้ำและความชื้น ปิดผิวหน้าด้วย>วัสดุปิดผิวคุณภาพสูงจากโรงงาน โดยผลิตขึ้นตามมาตรฐาน มอก.486, 487 มาตรฐานสากล ASTM NFPA 90A, Australian Standards และเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในอาคารเขียว

การใช้งาน


Micro Duct Wrap เป็นฉนวนสำหรับงานหุ้มท่อส่งลม เพื่อรักษาอุณหภูมิของท่งส่งลมเย็น/ร้อนให้คงที่และสม่ำเสมอ ช่วยประหยัดพลังงานและควบคุมปัญหาการควบแน่นเป็นหยดน้ำ Condensation จากท่อส่งลมเย็นของอาคาร สำนักงาน โรงงานและบ้านพักอาศัย โดยอุณหภูมิใช้งาน 4-121 oC

วัสดุปิดผิว


Micro Duct Wrap เลือกใช้วัสดุปิดผิวที่มีคุณภาพสูง ไม่ลามไฟ มีเส้นใยแก้วเสริมแรงแบบ 3 ทาง (Fire Retardant Aluminium Foil Tri-direction Fiberglass) ยึดติดแน่นกับฉนวนด้วยกาวแห้งเร็วชนิดไม่ลามไฟ (Fire Retardant Adhesive) จากโรงงานตามมาตรฐาน Fire test คงทน แข็งแรง โดยมีวัสดุปิดผิวให้เลือกหลายชนิดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ออกแบบ

FL
Micro Duct Wrap ฉนวนสำหรับหุ้มท่อลมปิดผิวหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ชนิดไม่ลามไฟแบบ
5 Layers จากโรงงาน ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84 และ BS 476 Class O
FR
Micro Duct Wrap ฉนวนสำหรับหุ้มท่อลม ปิดผิวหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์
ชนิดไม่ลามไฟแบบ 5 Layers จากโรงงาน ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน UL723, ASTM E84, ULC-S102M และ FM Approved
FSF
Micro Duct Wrap ฉนวนสำหรับหุ้มท่อลม ปิดผิวหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ 2 หน้า (Double sided Aluminum foil) ชนิดไม่ลามไฟแบบ 7 Layers จากโรงงาน ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน UL723, ASTM E84, และ BS 476 Class O
FRD 524
Micro Duct Wrap ฉนวนสำหรับหุ้มท่อลม ปิดผิวหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ 2 หน้า (Double sided Aluminum foil) ที่ใช้เทคโนโลยีการยึดติดระหว่างชั้นแบบ Albar ช่วยเพิ่มคุณสมบัติการป้องกันน้ำและความชื้นเป็นพิเศษ ไม่ลามไฟแบบ 6 Layers จากโรงงาน ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน UL 723, ASTM E84, BS 476 Class O และ Australian Standards

คุณลักษณะและประโยชน์ในการใช้งาน


กันความร้อน  Micro Duct Wrap  เป็นฉนวนที่มีค่าการนำความร้อนต่ำและมีประสิทธิภาพในการต้านทานความร้อนสูง จึงช่วยรักษาอุณหภูมิภายในท่อให้คงที่และสม่ำเสมอ และช่วยอนุรักษ์พลังงานของอาคารปรับอากาศ

กันเสียงและดูดซับเสียง  Micro Duct Wrap  เป็นฉนวนที่มีโพรงอากาศเป็นจำนวนมาก จึงมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่ยอมรับและเลือกใช้ในการกันเสียงและดูดซับเสียงกับระบบท่อส่งลมเย็นในอาคารต่างๆ

น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย  Micro Duct Wrap  เป็นฉนวนที่มีน้ำหนักเบา ทนทานต่อแรงดึงไม่ฉีกขาดง่าย คืนตัวได้ดีเมื่อได้รับแรงกด จึงสะดวกต่อการติดตั้ง

ป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำ  Micro Duct Wrap  เลือกใช้วัสดุปิดผิวที่มีคุณภาพสูง ป้องกันน้ำและความชื้นได้ดี เมื่อเลือกใช้ความหนาและความหนาแน่นของฉนวนที่เหมาะสม จะไม่เกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำ (Condensation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อายุการใช้งานยาวนาน  Micro Duct Wrap  เป็นฉนวนที่ผลิตจากเส้นใยแก้วเป็นวัสดุที่ไม่เสื่อมสภาพ ไม่เป็นอาหารของสัตว์ แมลงและเชื้อรา สามารถคงสภาพความเป็นฉนวนได้ยาวนาน

ไม่ลุกติดไฟ  Micro Duct Wrap  เป็นฉนวนที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟ จึงไม่เป็นชนวนก่อให้เกิดอัคคีภัย

ป้องกันการซึมผ่านของความชื้น  Micro Duct Wrap เป็นฉนวนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษ โดยฉนวนสามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำและความชื้นไม่ให้เข้าไปในตัวฉนวนด้วยการใส่สารพิเศษ Non Water Absorption (ซึ่งเป็นลิขสิทธิเฉพาะของไมโครไฟเบอร์) จึงทำให้ ฉนวนไมโครไฟเบอร์ทุกรุ่นไม่อมน้ำ สร้างความมั่นใจและคงประสิทธิภาพของฉนวนให้ยาวนาน

คุ้มค่าการลงทุน  Micro Duct Wrap  เป็นฉนวนที่มีประสิทธิภาพในการต้านทานความร้อนสูง ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในท่อให้คงที่และสม่ำเสมอ มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงที่ดีและมีประสิทธิภาพ ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟ  ผลิตจากวัสดุที่ไม่เสื่อมสภาพ สามารถคงสภาพความเป็นฉนวนได้ยาวนาน จึงเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด

รายการผลิตภัณฑ์


Product Type

Density
(Kg/m3)

Thickness
(mm.)

หน่วยนับ
Unit

Size
m x m

K-Value

R-Value

W/m.K

Btu.in/ft2.h.oF

m2.K/W

ft2.h.oF/Btu

1625

16

25

ม้วน

1.22 x 30.50

0.038

0.264

0.658

3.788

1650

16

50

ม้วน

1.22 x 15.25

0.038

0.264

1.316

7.576

1675

16

75

ม้วน

1.22 x 15.25*

0.038

0.264

1.974

11.364

2425

24

25

ม้วน

1.22 x 30.50

0.035

0.243

0.714

4.115

2438

24

38

ม้วน

1.22 x 15.25

0.035

0.243

1.086

6.173

2450

24

50

ม้วน

1.22 x 15.25

0.035

0.243

1.429

8.230Product
Type

Density
(Kg/m3)

Thickness
(mm.)

Size
Blanket (ม้วน)

Size
Boards (แผ่น)

K-Value

R-Value

W/m.K

Btu.in/ft2.h.oF

m2.K/W

ft2.h.oF/Btu

3225

32

25

1.22 x 15.25

1.22 x 2.44

0.033

0.229

0.758

4.367

3238

32

38

1.22 x 15.25

1.22 x 2.44*

0.033

0.229

1.152

6.550

3250

32

50

1.22 x 15.25

1.22 x 2.44

0.033

0.229

1.515

8.734

4825

48

25

1.22 x 7.50*

1.22 x 2.44

0.032

0.222

0.781

4.505

4838

48

38

1.22 x 7.50*

1.22 x 2.44*

0.032

0.222

1.188

6.757

4850

48

50

1.22 x 7.50*

1.22 x 2.44

0.032

0.222

1.563

9.009วัสดุปิดผิวหรือสินค้าพิเศษนอกเหนือจากที่กำหนดสามารถสั่งผลิตได้
ค่าสภาพการนำความร้อน (Thermal Conductivity, K-Value) มีหน่วยเป็น W/m.K หรือ Btu.in/ft2.h.oF
ค่าการต้านทานความร้อน (Thermal Resistance, R-Value) มีหน่วยเป็น m2.K/W หรือ ft2.h.oF/Btu
ค่าการต้านทานความร้อน R-Value = Insulation Thickness / K-Value

ตารางคุณสมบัติ


Property Test Method Specification

Temperature range

ASTM C411

Up to 233 oC (450 oF)

Moisture absorption

ASTM C1104

< 1.0% at 49 oC, 95% RH

Corrosivity

ASTM C665

Does not accelerate

Mold resistance

ASTM C665

No growth

Surface burning characteristics

Fire Test

ASTM E84

BS 476 Part 6,7
AS 1530-3

Flame spread 
Smoke developed 
Class  
Ignitability Index
Spread of Flame Index
Heat Evolved Index       
Smoke Developed Index 
< 25
< 50
0
0
0
0
1