Micro Hi-Temp

MicroCover
August 28, 2016
MicroFiber No.5
August 28, 2016

Micro Hi-Temp

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


Micro Hi-Temp เป็นฉนวนป้องกันความร้อนและดูดซับเสียงที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับใช้งานที่ต้องการทนอุณหภูมิสูง 540 oC (1,000 oF) ผลิตขึ้นรูปเป็นแบบม้วนและแผ่น ปิดทับผิวหน้าด้วยวัสดุปิดผิวคุณภาพสูงจากโรงงาน เนื้อฉนวนทนทาน ไม่หลุดล่วงง่าย อายุการใช้งานยาวนาน ผ่านการทดสอบด้านความสามารถในการทนอุณหภูมิสูงตามมาตรฐานสากล โดยฉนวนผลิตขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 486 , 487 และมาตรฐานสากล ASTM, UL, NFPA 90A และเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในอาคารเขียวเป็นต้น

การใช้งาน


Micro Hi-Temp เป็นฉนวนที่ผลิตและออกแบบสำหรับการใช้งานเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนของพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูงถึง 540 oC (1,000 oF) น้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับห่อหุ้มถัง ท่อและอุปกรณ์ต่างๆเช่น ท่อส่งลมร้อนในห้องครัว ผนังตู้อบ ผนังเตาอบ ผนังหม้อไอน้ำ ระบบประตูกันไฟในโรงแรม โรงพยาบาล อาคารและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น ผ่านการทดสอบที่อุณหภูมิสูง
Micro Hi-Temp เป็นฉนวนที่ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองด้านความสามารถในการทนอุณหภูมิสูงที่ 540 oC (1,000 oF) โดยที่ฉนวนยังคงสภาพปกติและยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนได้ดี โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM C411 (Hot-Surface Performance of High-Temperature Thermal Insulation) จากหน่วยงานราชการ
Thermal Conductivity (K-Value)
Mean Temp (oC) Thermal Conductivity (W/m.K)
24 Kg/m3 32 Kg/m3 40 Kg/m3
24 0.035 0.033 0.031
50 0.039 0.037 0.036
100 0.049 0.046 0.043
150 0.067 0.059 0.054
200 0.088 0.074 0.063
250 0.110 0.098 0.085
300 0.152 0.129 0.104

วัสดุปิดผิว


Micro Hi-Temp ได้รับการออกแบบและเลือกใช้วัสดุปิดผิวชนิดพิเศษที่มีคุณภาพสูงรุ่น FR ชนิดไม่ลามไฟ แข็งแรงทนทานต่อการฉีกขาดด้วยเส้นใยแก้วเสริมแรงแบบ 3 ทางยึดติดแน่นกับเนื้อฉนวน ด้วยกาวชนิดไม่ลามไฟ (Fire Retardant adhesive) จากโรงงานและสามารถเลือกใช้วัสดุปิดผิวชนิดพิเศษเช่น แบบฟอย์ล 2 หน้า ไม่ลามไฟ ป้องกันความชื้นสูง* (Double Sided Aluminium Foil)
* วัสดุปิดผิวชนิดพิเศษ โปรดสอบถามบริษัทฯ

คุณลักษณะและประโยชน์ในการใช้งาน


  ควบคุมอุณหภูมิ
Micro Hi-Temp  เป็นฉนวนหุ้มท่อแบบสำเร็จรูปมีความหนาแน่นสม่ำเสมอ จึงสามารถควบคุมอุณหภูมให้คงที่ได้ดีเยี่ยม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ
  เนื้อฉนวนแข็งไม่หลุดล่วงง่าย
Micro Hi-Temp  เป็นฉนวนที่มีขนาดของเส็นใยเล็กและยาว การเกาะเกี่ยวของเส้นใยจึงจับตัวกันได้แน่นและแข็งแรง ซึ่งจะไม่พบปัญหาในด้านการหลุดล่วงของฉนวนภายหลังและก่อนการใช้งาน ทำให้ฉนวนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและคุ้มค่า
  ทนอุณหภูมิสูง
Micro Hi-Temp  เป็นฉนวนที่ผลิตและออกแบบให้สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดี
 
น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
Micro Hi-Temp  ได้รับการออกแบบและผลิตให้มีลักษณะน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย  ช่วยให้ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
 
อายุการใช้งานยาวนาน
Micro Hi-Temp  เป็นฉนวนที่ผลิตจากเส้นใยแก้วเป็นวัสดุที่ไม่เสื่อมสภาพ ไม่เป็นอาหารของสัตว์ แมลงและเชื้อรา สามารถคงสภาพความเป็นฉนวนได้ยาวนาน
 
ไม่ลุกติดไฟ
Micro Hi-Temp  เป็นฉนวนที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟ จึงไม่เป็นชนวนก่อให้เกิดอัคคีภัย
 
ป้องกันการซึมผ่านของความชื้น
Micro Hi-Temp  เป็นฉนวนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษ โดยฉนวนสามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำและความชื้นไม่ให้เข้าไปในตัวฉนวนด้วยการใส่สารพิเศษ Non Water Absorption (ซึ่งเป็นลิขสิทธิเฉพาะของไมโครไฟเบอร์) จึงทำให้ฉนวนไมโครไฟเบอร์ทุกรุ่นไม่อมน้ำ สร้างความมั่นใจและคงประสิทธิภาพของฉนวนให้ยาวนาน
 
คุ้มค่าการลงทุนMicro Hi-Temp  เป็นฉนวนที่มีประสิทธิภาพในการต้านทานความร้อนสูง ช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารได้มาก มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงที่ดีและมีประสิทธิภาพ ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟ ผลิตจากวัสดุที่ไม่เสื่อม สภาพ สามารถคงสภาพความเป็นฉนวนได้ยาวนาน จึงเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด

รายการผลิตภัณฑ์


Product Type Density
(Kg/m3)
Thickness
(mm.)
Size
m x m
แบบม้วน 2450* 24 50 1.22 x 10.0
3250 32 50 1.22 x 10.0
3275* 32 75 1.22 x 7.50
แบบแผ่น 3250 32 50 1.22 x 2.44
32100* 32 75 1.22 x 2.44
4025* 40 25 1.22 x 2.44
4050* 40 50 1.22 x 2.44
4075* 40 75 1.22 x 2.44
40100* 40 100 1.22 x 2.44


สินค้าสเปคพิเศษโปรดสอบถามบริษัทฯ

ตารางคุณสมบัติ


Property Test Method Specification
Norminal Density ASTM C 167 24 Kg/m3 , 32 Kg/m3 , 40 Kg/m3
Operating temperature ASTM C 411 Up to 540 oC  (1,000 oF)
Water vapor sorption ASTM C1104 0.1 % or less by volume
Shot Content ASTM C 612 Negligible
Non Corrosive ASTM C665 Will not accelerate
Mold or Fungus growth ASTM C665 Will not support or promote
Surface burning characteristics ASTM E8 Flame spread          25
Smoke developed   50