MicroCover

Micro Duct Liner
August 29, 2016
Micro Hi-Temp
August 28, 2016

MicroCover

26
27

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


Microcover เป็นฉนวนใยแก้วหุ้มท่อแบบอัดแข็งชนิดทนอุณหภูมิสูงมีความหนาแน่น 56 – 112 Kg/m3 ความยาวมาตรฐาน 1 เมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ - 20 นิ้ว มีให้เลือกทั้งชนิดไม่ปิดผิวหน้าและปิดผิวหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์จากโรงงาน เพื่อป้องกันความชื้นและป้องกันการสูญเสียความร้อน/ความเย็น Microcover เป็นฉนวนที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื้อฉนวนใส่สารพิเศษ Non Water Absorption ที่ช่วยลดการอมน้ำ ไม่ดูดซับน้ำและความชื้น ปิดผิวหน้าด้วยวัสดุปิดผิวคุณภาพสูงจากโรงงาน โดยผลิตขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 486 , 487 และมาตรฐานสากล ASTM, Australian Standards และเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในอาคารเขียว

การใช้งาน


Microcover เป็นฉนวนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการสูญเสียความร้อน/ความเย็นและควบคุมอุณหภูมิของระบบท่อส่งต่างๆเช่น ท่อส่งไอน้ำ ท่อส่งน้ำร้อน/น้ำเย็นและท่อส่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกของอาคาร โรงงาน โรงแรมและโรงพยาบาลเป็นต้น Microcover ได้รับการออกแบบและผลิตให้มีลักษณะเป็นรูปท่อสำเร็จรูป น้ำหนักเบา ไม่แตกหักง่าย ไม่ยืดหดตัว ติดตั้งง่าย โดยด้านหนึ่งของฉนวนจะมีรอยผ่าให้สามารถเปิดสวมครอบกับท่อทุกชนิดและสามารถตัดต่อให้เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกด้วยมีด ช่วยให้ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย Microcover ฉนวนหุ้มท่อรุ่นแบบธรรมดา (Plain) ความหนาแน่น 64 Kg/m3 ความยาวมาตรฐาน 1 เมตร สามารถใช้งานหุ้มท่อน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 232 oC (450 oF)
Thermal Conductivity
Mean Temp Thermal Conductivity
oF oC Btu.in/ft2.hr.oF

W/m.K
50 10 0.21 0.030
75 24 0.22 0.032
100 38 0.23 0.033
150 66 0.26 0.038
200 93 0.30 0.043
250 121 0.32 0.046
300 148 0.35 0.051
350 177 0.39 0.056
400 204 0.43 0.062
450 232 0.48 0.069
500 260 0.52 0.075

วัสดุปิดผิว


Microcover เลือกใช้วัสดุปิดผิวที่มีคุณภาพสูงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกันความร้อนและป้องกันความชื้นให้เหมาะสมกับ ลักษณะการใช้งานตามมาตรฐานที่กำหนดและสามารถเลือกใช้วัสดุปิดผิวชนิดพิเศษ เช่น
- แบบฟอย์ลไม่ลามไฟ
- แบบฟอย์ล 2 หน้า ไม่ลามไฟ ป้องกันความชื้นสูง*
- แบบฟอย์ลสีขาว*
- แบบฟอย์ลสีดำ*
* วัสดุปิดผิวชนิดพิเศษ โปรดสอบถามบริษัทฯ

คุณลักษณะและประโยชน์ในการใช้งาน


  ควบคุมอุณหภูมิ
Microcover   เป็นฉนวนหุ้มท่อแบบสำเร็จรูปมีความหนาแน่นสม่ำเสมอ จึงสามารถควบคุมอุณหภูมให้คงที่ได้ดีเยี่ยม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ
ป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำ
Microcover   เป็นฉนวนที่เลือกใช้วัสดุปิดผิวที่มีคุณภาพสูง ป้องกันน้ำและความชื้นได้ดี เมื่อเลือกใช้ความหนาของฉนวนและติดตั้งฉนวนอย่างถูกวิธี จะไม่เกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำจากความแตกต่างของอุณหภูมิบริเวณผิวท่อ
เนื้อฉนวนแข็งไม่หลุดล่วงง่าย
Microcover   เป็นฉนวนที่มีขนาดของเส็นใยเล็กและยาว การเกาะเกี่ยวของเส็นใยจึงจับตัวกันได้แน่นและแข็งแรง ซึ่งจะไม่พบปัญหาในด้านการหลุดล่วงของฉนวนภายหลังการใช้งานที่สภาวะต่างๆเช่น การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร ทำให้ฉนวนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและคุ้มค่า
  ทนอุณหภูมิสูง
Microcover   เป็นฉนวนที่ผลิตและออกแบบให้สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดี
 
น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
Microcover   ได้รับการออกแบบและผลิตให้มีลักษณะเป็นรูปท่อสำเร็จรูป น้ำหนักเบา ไม่แตกหักง่าย ไม่ยืดหดตัว ติดตั้งง่าย  ช่วยให้ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 
อายุการใช้งานยาวนาน
Microcover   เป็นฉนวนที่ผลิตจากเส้นใยแก้วเป็นวัสดุที่ไม่เสื่อมสภาพ ไม่เป็นอาหารของสัตว์ แมลงและเชื้อรา สามารถคงสภาพความเป็นฉนวนได้ยาวนาน
 
ไม่ลุกติดไฟ
Microcover   เป็นฉนวนที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟ จึงไม่เป็นชนวนก่อให้เกิดอัคคีภัย
 
ป้องกันการซึมผ่านของความชื้น
Microcover   เป็นฉนวนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษ โดยฉนวนสามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำและความชื้นไม่ให้เข้าไปในตัวฉนวนด้วยการใส่สารพิเศษ Non Water Absorption (ซึ่งเป็นลิขสิทธิเฉพาะของไมโครไฟเบอร์) จึงทำให้ฉนวนไมโครไฟเบอร์ทุกรุ่นไม่อมน้ำ สร้างความมั่นใจและคงประสิทธิภาพของฉนวนให้ยาวนาน
 
คุ้มค่าการลงทุนMicrocover   เป็นฉนวนที่มีประสิทธิภาพในการต้านทานความร้อนสูง ช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารได้มาก มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงที่ดีและมีประสิทธิภาพ ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟ ผลิตจากวัสดุที่ไม่เสื่อมสภาพ สามารถคงสภาพความเป็นฉนวนได้ยาวนาน จึงเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด

รายการผลิตภัณฑ์


ท่อเหล็กสตีม (IRON PIPE) ท่อทองแดง (COPPER PIPE)

ขนาดท่อ (นิ้ว)
NOMINAL
PIPE SIZE (Inch)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอก (มม.)
OUTSIDE DIAMETER (mm.)
ขนาดท่อ (นิ้ว)
NOMINAL
PIPE SIZE (Inch)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอก (มม.)
OUTSIDE DIAMETER (mm.)
1/2 21.7 5/8 15.88
3/4 27.2 3/4 19.05
1 34.0 7/8 22.23
1  1/4 42.7 1  1/8 28.70
1  1/2 48.6 1  3/8 35.10
2 60.5 1  5/8 41.30
2  1/2 76.3 2  1/8 54.20
3 89.1 2  5/8 67.00
3  1/2 101.6 3  1/8 79.60
4 114.3 4  1/8 105.00
5 139.8 5  1/8 132.00
6 168.3 6  1/8 158.00
8 219.1 - -
10 273.0 - -
12 323.8 - -
14 355.6 - -
16 406.4 - -
18 457.2 - -
20 508.0 - -


หมายเหตุ
- ความหนาแน่นมาตรฐาน 64 Kg/m3 สามารถผลิตที่ความหนาแน่น 56 – 112 Kg/m3
- ความหนาท่อเหล็กสามารถผลิตได้ถึง 5 นิ้ว , ท่อทองแดงความหนามาตรฐาน ? - 2"

ตารางคุณสมบัติ


Property Test Method Specification
Operating temperature range ASTM C 411 -18   oC  to 450  oC  (850 oF) Hi-Temperature
Facing temperature limitation ASTM C 1136 -20  oC  to 116  oC
Water vapor permeance ASTM E 96 0.02 perm
Water vapor sorption ASTM C1104 < 1.0% at 49 oC, 95% RH
Corrosivity ASTM C665 Does not accelerate
Mold or Fungus growth ASTM C665 Will not support or promote
Surface burning characteristics ASTM E8 Flame spread          25
Smoke developed   50


ความหนาของฉนวนที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจ (แนวทางการเลือกความหนาที่จะใช้)
ECONOMIC THICKNESS OF INSULATION (GUIDE FOR SELECTION)


ระบบท่อ
(SYSTEM)
ช่วงอุณหภูมิของของเหลว ขนาดท่อ
PIPE SIZE
°C °F > Ø 1"
(33 mm)
Ø 1½;" - 2"
(42-60 mm)
Ø 2½;" - 4"
(73-114 mm)
Ø 5" - 6"
(140-168 mm)
Ø 8" - 12"
(219-324 mm)
Ø 14" - 20"
(350-500 mm)
ความร้อน(สตรีท น้ำร้อน)
HEAT(STREAM HOT WATER)
152-238 306-450 ความหนาแน่นของฉนวน(นิ้ว)
THICKNESS(Inch)
ความดันสูง
HIGHT PRESSURE
1.5(38mm.) 1.5(38mm.) 2.0(50mm.) 2.5(63mm.) 3.0(75mm.) 3.5(88mm.)
ความดันปานกลาง
MEDIUM PRESSURE
122-151 251-305 1.5(38mm.) 1.5(38mm.) 2.0(50mm.) 2.0(50mm.) 2.5(63mm.) 3.0(75mm.)
ความดันต่ำ
LOW PRESSURE
94-121 201-250 1.0(25mm.) 1.5(38mm.) 1.5(38mm.) 2.0(50mm.) 2.0(50mm.) 2.5(63mm.)
อุณหภูมิต่ำ
LOW TEMPERATURE
49-93 120-200 1.0(25mm.) 1.0(25mm.) 1.5(38mm.) 1.5(38mm.) 1.5(38mm.) 2.0(50mm.)
คอนเด็นแลท
CONDENSATE
30-50 110-148 1.0(25mm.) 1.0(25mm.) 1.0(25mm.) 1.5(38mm.) 1.5(38mm.) 2.0(50mm.)