MicroFiber No.5

Micro Hi-Temp
August 28, 2016
MicroFiber No.5 PLUS
August 28, 2016

MicroFiber No.5

15

MicroFiber เบอร์ 5 รุ่นหนา 2 นิ้ว

16

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


MicroFiber เบอร์ 5 เป็นฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียงที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ปูบนฝ้าเพดานทุกชนิด เนื้อฉนวนใส่สารพิเศษ Non Water Absorption ที่ช่วยลดการอมน้ำ ไม่ดูดซับน้ำและความชื้น ห่อหุ้มรอบด้านด้วยแผ่นสะท้อนแสงคุณภาพสูงจากโรงงาน โดยผลิตขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 486 , 487 และมาตรฐานสากล ASTM, Australian Standards และเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในอาคารเขียว

การใช้งาน


MicroFiber เบอร์ 5 เป็นฉนวนที่ผลิตและออกแบบสำหรับใช้ปูบนฝ้าเพดานทุกชนิดเช่นฝ้าเพดานยิปซั่มแบบทีบาร์, ฝ้าเพดานยิปซั่มแบบฉาบเรียบ, ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบและฝ้าเพดานไม้ เป็นต้น เหมาะสำหรับใช้งานกับอาคาร สำนักงาน โรงงาน และที่พักอาศัยที่ก่อสร้างเสร็จแล้วหรือกำลังก่อสร้างใหม่

วัสดุปิดผิว


MicroFiber เบอร์ 5 เลือกใช้วัสดุห่อหุ้มรอบด้านด้วยแผ่น Metalized Film ที่มีคุณภาพสูง ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ป้องกันน้ำและความชื้น ช่วยเพิ่มความสว่างให้กับอาคาร

คุณลักษณะและประโยชน์ในการใช้งาน


กันความร้อน  MicroFiber เบอร์ 5  เป็นฉนวนที่มีความหนาแน่นและความหนามาก มีค่าการนำความร้อนต่ำและมีประสิทธิภาพในการต้านทานความร้อนสูง จึงช่วยกันความร้อนที่เข้าสู่อาคารได้มาก

กันเสียงและดูดซับเสียง  MicroFiber เบอร์ 5  เป็นฉนวนที่มีโพรงอากาศเป็นจำนวนมาก จึงมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่ยอมรับและเลือกใช้ในการกันเสียงและดูดซับเสียงกับหลังคาของอาคารต่างๆ

น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย  MicroFiber เบอร์ 5  เป็นฉนวนที่มีน้ำหนักเบา ทนทานต่อแรงดึงไม่ฉีกขาดง่าย คืนตัวได้ดีเมื่อได้รับแรงกด จึงสะดวกต่อการติดตั้งกับหลังคาทุกประเภททั้งหลังคาเก่าและหลังคาใหม่

ป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำ  MicroFiber เบอร์ 5  เป็นฉนวนที่เลือกใช้วัสดุปิดผิวที่มีคุณภาพสูง ป้องกันน้ำและความชื้นได้ดี เมื่อเลือกใช้ความหนา ความหนาแน่นและการติดตั้งฉนวนที่เหมาะสม จะไม่เกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำจากความแตกต่างของอุณหภูมิของอาคารที่ปรับอากาศ

อายุการใช้งานยาวนาน  MicroFiber เบอร์ 5  เป็นฉนวนที่ผลิตจากเส้นใยแก้วเป็นวัสดุที่ไม่เสื่อมสภาพ ไม่เป็นอาหารของสัตว์ แมลงและเชื้อรา สามารถคงสภาพความเป็นฉนวนได้ยาวนาน

ไม่ลุกติดไฟ  MicroFiber เบอร์ 5  เป็นฉนวนที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟ จึงไม่เป็นชนวนก่อให้เกิดอัคคีภัย

ป้องกันการซึมผ่านของความชื้น  MicroFiber เบอร์ 5  เป็นฉนวนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษ โดยฉนวนสามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำและความชื้นไม่ให้เข้าไปในตัวฉนวนด้วยการใส่สารพิเศษ Non Water Absorption (ซึ่งเป็นลิขสิทธิเฉพาะของไมโครไฟเบอร์) จึงทำให้ฉนวนไมโครไฟเบอร์ทุกรุ่นไม่อมน้ำ สร้างความมั่นใจและคงประสิทธิภาพของฉนวนให้ยาวนาน

คุ้มค่าการลงทุน  MicroFiber เบอร์ 5  เป็นฉนวนที่มีประสิทธิภาพในการต้านทานความร้อนสูง ช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารได้มาก มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงที่ดีและมีประสิทธิภาพ ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟ ผลิตจากวัสดุที่ไม่เสื่อมสภาพ สามารถคงสภาพความเป็นฉนวนได้ยาวนาน จึงเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด

รายการผลิตภัณฑ์


Product Type

Density
(Kg/m3)

Thickness
(mm.)

หน่วยนับ
Unit

Size
m x m

K-Value

R-Value

W/m.K

Btu.in/ft2.h.oF

m2.K/W

ft2.h.oF/Btu

1250

12

50

ม้วน

0.6 x 4.0

0.042

0.291

1.190

6.873

1275

12

75

ม้วน

0.6 x 4.0

0.042

0.291

1.786

10.309วัสดุปิดผิวหรือสินค้าพิเศษนอกเหนือจากที่กำหนดสามารถสั่งผลิตได้
ค่าสภาพการนำความร้อน (Thermal Conductivity, K-Value) มีหน่วยเป็น W/m.K หรือ Btu.in/ft2.h.oF
ค่าการต้านทานความร้อน (Thermal Resistance, R-Value) มีหน่วยเป็น m2.K/W หรือ ft2.h.oF/Btu
ค่าการต้านทานความร้อน R-Value = Insulation Thickness / K-Value

ตารางคุณสมบัติ


Property Test Method Specification

Temperature range

ASTM C411

Up to 233 oC (450 oF)

Moisture absorption

ASTM C1104

< 1.0% at 49 oC, 95% RH

Corrosivity

ASTM C665

Does not accelerate

Mold resistance

ASTM C665

No growth

Surface burning characteristics

Fire Test

ASTM E84

BS 476 Part 6,7

Flame spread 
Smoke developed 
Class   
< 25
< 50
0