MicroRoof

Micro Ceiling
August 28, 2016
MicroFoil 723RF
August 28, 2016

MicroRoof

6
7
8
6

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


MicroRoof เป็นฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียงที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานหลังคามีทั้งแบบชนิดม้วนและแผ่น เนื้อฉนวนใส่สารพิเศษ Non Water Absorption ที่ช่วยลดการอมน้ำ ไม่ดูดซับน้ำและความชื้น ปิดผิวหน้าด้วยวัสดุปิดผิวคุณภาพสูงจากโรงงาน โดยผลิตขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 486 , 487 และมาตรฐานสากล ASTM, Australian Standards และเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในอาคารเขียว

การใช้งาน


MicroRoof เป็นฉนวนที่ผลิตและออกแบบสำหรับใช้งานติดตั้งใต้แผ่นหลังคาเหล็กรีด หลังคากระเบื้อง หลังคาคอนกรีตฯลฯ ของอาคาร สำนักงาน โรงงาน คลังสินค้า และที่พักอาศัย

วัสดุปิดผิว


MicroRoof เลือกใช้วัสดุปิดผิวที่มีคุณภาพสูง ยึดติดแน่นกับเนื้อฉนวนด้วยเครื่องจักรจากโรงงาน ไม่เลื่อนหลุดง่าย ทนทานต่อแรงดึงได้ดี ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่ลามไฟ ป้องกันน้ำและความชื้น ช่วยเพิ่มความสว่างให้กับอาคารโดยมีวัสดุปิดผิวที่ผ่านมาตรฐาน ASTM, UL BS Standards และ FM Approved ให้เลือกใช้

คุณลักษณะและประโยชน์ในการใช้งาน


กันความร้อน  MicroRoof  เป็นฉนวนที่มีความหนาแน่นและความหนามาก มีค่าการนำความร้อนต่ำและมีประสิทธิภาพ
ในการต้านทานความร้อนสูง จึงช่วยกันความร้อนที่เข้าสู่อาคารได้มาก
 
กันเสียงและดูดซับเสียง  MicroRoof  เป็นฉนวนที่มีโพรงอากาศเป็นจำนวนมาก จึงมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่ยอมรับและเลือกใช้ในการกันเสียงและดูดซับเสียงกับหลังคาของอาคารต่างๆ
 
น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย  MicroRoof  เป็นฉนวนที่มีน้ำหนักเบา ทนทานต่อแรงดึงไม่ฉีกขาดง่าย คืนตัวได้ดีเมื่อได้รับแรงกด จึงสะดวกต่อการติดตั้งกับหลังคาทุกประเภททั้งหลังคาเก่าและหลังคาใหม่
 
ป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำ  MicroRoof  เป็นฉนวนที่เลือกใช้วัสดุปิดผิวที่มีคุณภาพสูง ป้องกันน้ำและความชื้นได้ดี
เมื่อเลือกใช้ความหนา ความหนาแน่นและการติดตั้งฉนวนที่เหมาะสม จะไม่เกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำจากความแตกต่าง
ของอุณหภูมิของอาคารที่ปรับอากาศ
 
อายุการใช้งานยาวนาน  MicroRoof  เป็นฉนวนที่ผลิตจากเส้นใยแก้วเป็นวัสดุที่ไม่เสื่อมสภาพ ไม่เป็นอาหารของสัตว์ แมลงและเชื้อรา สามารถคงสภาพความเป็นฉนวนได้ยาวนาน
 
ไม่ลุกติดไฟ  MicroRoof  เป็นฉนวนที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟ จึงไม่เป็นชนวนก่อให้เกิดอัคคีภัย
 
ป้องกันการซึมผ่านของความชื้น  MicroRoof  เป็นฉนวนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษ โดยฉนวน
สามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำและความชื้นไม่ให้เข้าไปในตัวฉนวนด้วยการใส่สารพิเศษ Non Water Absorption (ซึ่งเป็นลิขสิทธิเฉพาะของไมโครไฟเบอร์) จึงทำให้ฉนวนไมโครไฟเบอร์ทุกรุ่นไม่อมน้ำ สร้างความมั่นใจและคงประสิทธิภาพของฉนวนให้ยาวนาน
 
คุ้มค่าการลงทุน  MicroRoof  เป็นฉนวนที่มีประสิทธิภาพในการต้านทานความร้อนสูง ช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารได้มาก มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงที่ดีและมีประสิทธิภาพ ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟ ผลิตจากวัสดุที่ไม่เสื่อมสภาพ สามารถคงสภาพความเป็นฉนวนได้ยาวนาน จึงเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด
 

รายการผลิตภัณฑ์


Product
Type
Density
(Kg/m3)
Thickness
(mm.)
หน่วยนับ
Unit
Size
Boards (แผ่น)
K-Value R-Value
W/m.K Btu.in/ft2.h.oF

m2.K/W

ft2.h.oF/Btu

1250 12 50 ม้วน 1.22 x 16.50 0.042 0.291 1.190 6.873
1275 12 75 ม้วน 1.22 x 11.50 0.042 0.291 1.786 10.309
1625 16 25 ม้วน 1.22 x 30.50 0.038 0.264 0.658 3.788
1650 16 50 ม้วน 1.22 x 15.25 0.038 0.264 1.316 7.576
1675 16 75 ม้วน 1.22 x 15.25* 0.038 0.264 1.974 11.364
2425 24 25 ม้วน 1.22 x 30.50 0.035 0.243 0.714 4.115
2450 24 50 ม้วน 1.22 x 15.25* 0.035 0.243 1.429 8.230
2475 24 75 ม้วน 1.22 x 15.25* 0.035 0.243 2.143 12.346


Product
Type
Density
(Kg/m3)
Thickness
(mm.)
Size
Blanket (ม้วน)
Size
Boards (แผ่น)
K-Value R-Value
W/m.K Btu.in/ft2.h.oF

m2.K/W

ft2.h.oF/Btu

3225 32 25 1.22 x 15.25 1.22 x 2.44 0.033 0.229 0.758 4.367
3250 32 50 1.22 x 15.25 1.22 x 2.44 0.033 0.229 1.515 8.734
3275 32 75 1.22 x 7.50* 1.22 x 2.44* 0.033 0.229 2.273 13.100
4825 48 25 1.22 x 7.50* 1.22 x 2.44 0.032 0.222 0.781 4.505
4850 48 50 1.22 x 7.50* 1.22 x 2.44 0.032 0.222 1.563 9.009
4875 48 75 1.22 x 7.50* 1.22 x 2.44* 0.032 0.222 2.344 13.514


วัสดุปิดผิวหรือสินค้าพิเศษนอกเหนือจากที่กำหนดสามารถสั่งผลิตได้
ค่าสภาพการนำความร้อน (Thermal Conductivity, K-Value) มีหน่วยเป็น W/m.K หรือ Btu.in/ft2.h.oF
ค่าการต้านทานความร้อน (Thermal Resistance, R-Value) มีหน่วยเป็น m2.K/W หรือ ft2.h.oF/Btu
ค่าการต้านทานความร้อน R-Value = Insulation Thickness / K-Value

ตารางคุณสมบัติ


Property Test Method Specification
Temperature range

ASTM C411

Up to 233 oC (450 oF)

Moisture absorption

ASTM C1104

< 1.0% at 49 oC, 95% RH

Corrosivity

ASTM C665

Does not accelerate

Mold resistance

ASTM C665

No growth

Surface burning characteristics

Fire Test

ASTM E84

BS 476 Part 6,7
AS 1530-3

Flame spread 
Smoke developed 
Class  
Ignitability Index
Spread of Flame Index
Heat Evolved Index       
Smoke Developed Index 
< 25
< 50
0
0
0
0
1