MicroFoil 733RF

MicroFoil 723RF
August 28, 2016

MicroFoil 733RF

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


MicroFoil 733RF เป็นแผ่นสะท้อนความร้อนชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเทคโนโลยีระดับโลก สามารถสะท้อนความร้อนได้ถึง 97% และช่วยปกป้องความชื้นได้เป็นอย่างดีโครงสร้างแข็งแรง เหนียวเป็นพิเศษเพราะผลิตจากกระดาษใหม่ ไม่ใช่กระดาษรีไซเคิลเหมาะแก่การใช้ปูใต้หลังคาทุกประเภท

การใช้งาน


MicroFoil 733RF เป็นแผ่นสะท้อนความร้อนที่ออกแบบสำหรับงานป้องกันความร้อนและความชื้นที่หลังคาและผนังของอาคาร โรงงาน และบ้านพักอาศัยทั้งเก่าและใหม่ ใช้ได้กับหลังคาเหล็กรีด หลังคากระเบื้อง หลังคาคอนกรีต ฯลฯ

รายการผลิตภัณฑ์


Product
Type

Size

Width (m.)

Length (m.)

Area (m2)

733RF 20

1.27

20

25.4

733RF 60

1.27

60

76.2

ตารางคุณสมบัติ


Property

Test Method

Specification

Thickness

 

229 micron

Water Vapour Permeance

ASTM E 96

0.02 perm

Tensile Strength

ASTM C 1136

7.9 KN/m (MD)

Puncture Resistance

ASTM C 1136

0.75 Joules

High Temperature Resistance

24 hr. at 116 oC

Remain Flexible No Delamination

Reflectivity

ASTM E 408

97 %

Surface burning characteristics

ASTM E84

Flame spread 
Smoke developed 
Class O Surface
10
25